(Asterisk and VOIP (voice over IP
בניית מודולים חדשים בקוד הליבה של האסטריקס,
מנגנון חכם לזיהוי תא קולי.

אינטגרציה למערכות
הקפצת מסכים במחשב הנציג בעת שיחה נכנסת,
חיוג על ידי הקשה ממערכת ה-CRM,
הקלטת שיחות,
חיבור של מערכות טלפוניה אנלוגיות ל-Asterisk.

פתרונות מתקדמים
מומחים בהבנת צרכי הלקוח ויצירת פתרונות ארוכי טווח מותאמים אישית.